Wybierz jezyk Strona glowna Mapa strony Kontakt

Witamy na stronie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Polskie Towarzystwo Lekarskie jest medycznym, interdyscyplinarnym stowarzyszeniem dobrowolnie zrzeszonych lekarzy, które posiada status organizacji pożytku publicznego. Terenem naszej społecznej aktywności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a poprzez Członków Korespondentów utrzymujemy kontakt z polskimi lekarzami na całym świecie. Naszym celem jest dążenie by lekarze w pracy wykazywali się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i nienaganną etyką, dlatego głównym zadaniem PTL jest kształcenie ustawiczne lekarzy, poprzez pogłębianie ich wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i etycznego. Rocznie organizujemy kilkaset spotkań naukowych, edukacyjnych, konferencji i kongresów na szczeblu regionalnym i krajowym. Dążymy do integracji lekarzy medycyny ogólnej, rodzinnej i specjalistów różnych gałęzi medycyny.
 

Komunikaty

2/8/2017
 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego zaprasza na wiosenne  zebranie plenarne,
które odbędzie się 6 kwietnia 2017 roku ( czwartek) w Sali Reprezentacyjnej Ratusza Miejskiego na Placu Biegańskiego w Częstochowie

8/2/2016

Aktualności

4/4/2017
 
2/24/2017
W dniu 20 stycznia 2017 roku o godzinie 19.00 w hotelu Marriott w Warszawie
odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie. 

2/9/2017

 Szanowni Państwo!

Rok 2017 – Rokiem Doktora Władysława Biegańskiego!
2/6/2017

Otwarcie wystawy w Senacie

 Doktor Władysław Biegańskie – życie i dzieło”

 
1/30/2017
W dniu 15 stycznia 2017 roku w Teatrze Capitol w Warszawie odbył się  Benefis Profesora Jerzego Woy-Wojciechowskiego pt. „Woya-Wina”

Zepter International Poland Sp. z o. o. jest patronem i sponsorem strony Polskiego Towarzystwa Lekarskiego