Wybierz jezyk Strona glowna Mapa strony Kontakt

Witamy na stronie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Polskie Towarzystwo Lekarskie jest medycznym, interdyscyplinarnym stowarzyszeniem dobrowolnie zrzeszonych lekarzy, które posiada status organizacji pożytku publicznego. Terenem naszej społecznej aktywności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a poprzez Członków Korespondentów utrzymujemy kontakt z polskimi lekarzami na całym świecie. Naszym celem jest dążenie by lekarze w pracy wykazywali się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i nienaganną etyką, dlatego głównym zadaniem PTL jest kształcenie ustawiczne lekarzy, poprzez pogłębianie ich wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i etycznego. Rocznie organizujemy kilkaset spotkań naukowych, edukacyjnych, konferencji i kongresów na szczeblu regionalnym i krajowym. Dążymy do integracji lekarzy medycyny ogólnej, rodzinnej i specjalistów różnych gałęzi medycyny.
 

Komunikaty

8/2/2016
4/27/2016

W dniach 2-4 czerwca 2016r w Warszawie w Hotelu Marriott odbędzie się IX Kongres Polonii Medycznej, II Światowy Zjazd Lekarzy Polskich 2016

Podczas tego Kongresu będzie planowana jest dwugodzinna Sesji pod patronatem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego pt. "Historia Polskich Towarzystw Lekarskich na przełomie XIX i XX wieku".
Serdecznie zapraszamy.  

Z serdecznymi pozdrowieniami
Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Prof. dr hab. med. Waldemar Kostewicz
 
Zepter International Poland Sp. z o. o. jest patronem i sponsorem strony Polskiego Towarzystwa Lekarskiego