Wybierz jezyk Strona glowna Mapa strony Kontakt

Działalność naukowo-szkoleniowa

Polskie Towarzystwo Lekarskie jest najstarszym i najliczniejszym stowarzyszeniem naukowo-społecznym, którego korzenie sięgają początków XIX wieku. PTL grupuje ponad 25 000 dobrowolnie zrzeszonych w 45 oddziałach regionalnych (220 kołach) lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy rodzinnych i wielu wybitnych specjalistów różnych dyscyplin medycznych. W wielu miejscach na terenie kraju PTL jest jedynym medycznym towarzystwem naukowym.Przez dziesięciolecia Polskie Towarzystwo Lekarskie chwalebnie ratowało i ratuje najpiękniejsze tradycje Naukowych Towarzystw lekarskich takich jak: Warszawskie, Krakowskie, Poznańskie, Lubelskie, Częstochowskie i wielu, wielu innych.

Działalność szkoleniowo-naukowa oparta jest na dobrowolnej bezinteresownej pracy Członków, a głównym bodźcem działania jest chęć uczestnictwa w jego pracach naukowych, szkoleniowych i społecznych. Zgodnie ze Statutem podstawowym zadaniem PTL jest służenie doskonaleniu lekarzy i medycyny w Polsce głównie przez prowadzenie w szerokiej działalności naukowo-szkoleniowej. Średnio w ciągu roku odbywa się na terenie całego kraju około 1400 posiedzeń naukowych, sesji, konferencji (w tym około 40 o zasięgu ogólnokrajowym, a kilka o charakterze międzynarodowym), w których biorą udział nie tylko członkowie PTL, ale wszyscy zainteresowani. W niektórych regionach kraju PTL prowadzi działalność naukowo-szkoleniową dla wszystkich lekarzy w ścisłej współpracy z Izbami lekarskimi.
Szanowni Państwo! Członkowie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 października 2014 roku Zarząd PTL podpisał porozumienie o współpracy z Operatorem sieci internetowej z ograniczonym dostępem pn. Medyczna Platforma Edukacyjna (www. medycyna.org.pl).

Celem porozumienia jest zapewnienie wszystkim członkom PTL nieodpłatnego dostępu do multimedialnych programów edukacyjnych w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac techniczno-organizacyjnych przewidujemy, że inauguracja dostępu nastąpi z dniem 1 stycznia 2015 roku.

 Zarząd PTL