Wybierz jezyk Strona glowna Mapa strony Kontakt

Koło PTL w Śremie

Koło Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Śremie założył dr Antoni Paul 4 maja 1964 roku. Spośród szesnastu członków założycieli do dzisiaj pięciu należy do Koła i czynnie uczestniczy w jego pracach.

Siedziba:
Szpital ul. Chełmońskiego 1
63-100 Śrem
Tel. (061) 283-57-88

Skład Zarządu na lata 2003-2007:
Dr Barbara Siwińska – Prezes
Dr Ewa Kapała – zastępca Prezesa
Dr Anna Gendaszyk-Tiszer – skarbnik
Mgr Zbigniew Brenda – Sekretarz

Komisja Rewizyjna:
Dr Sylwia Bielawska
Dr Danuta Zdrojowa-Gaweł
Dr Hanka Kostrzewska

Prezesi Koła:
Dr Antoni Paul – od 04/05/1964 do 09/05/1974
Dr Tadeusz Służewski – od 09/05/1974 do 28/05/1985
Dr Barbara Siwińska – od 20/02/1986 nadal

Działalność Koła opiera się na statucie zatwierdzonym przez ZG PTL. W szczególności polega ona na profesjonalnym szkoleniu oraz na kształtowaniu postaw etycznych, a także działalności charytatywnej. Zależy nam na konsolidacji środowiska medycznego oraz powiązaniu go ze środowiskiem, w którym żyjemy. W tym celu nasze spotkania naukowo-towarzyskie organizujemy poza zakładami służby zdrowia, w zmiennych dniach tygodnia, w godzinach wieczornych, w takich miejscach jak muzeum, jednostka wojskowa, klub odlewnika, centrum hipiki, dworki, ośrodek kultury, dom parafialny oraz w licznych na naszym terenie ośrodkach rekreacyjnych. W ciągu roku organizujemy 6-8 spotkań. Największa frekwencja jest obserwowana na spotkaniu wigilijnym oraz wówczas, gdy wykładowca jest wybitny naukowiec. Wtedy gośćmi honorowymi są przedstawiciele samorządów z całego powiatu, dyrektorzy i prezesi zakładów pracy.

Możemy zaobserwować zmianę w liczbie członków Koła na przestrzeni kilkunastu lat:
1984- 16; 1986 – 67; 1988- 60; 1990- 86; 1992- 84; 1994- 128; 1996- 130; 1998- 130; 2000- 155; 2002 – 161; 2004 - 165. Obserwujemy więc wzrost liczby członków.

Wydaliśmy 2 pozycje:

  1. „30 lat działalności Koła PTL w Śremie 1964-1994”;
  2. „40 lat – zarys historii, wspomnienia”.

W gablocie naszego szpitala prezentujemy stałą wystawę dotyczącą historii Koła oraz drugą aktualizowaną raz w miesiącu z tekstami obrazowanymi zdjęciami z kolejnych spotkań. Wszystkie wigilijne spotkania są rejestrowane, początkowo na kasetach video, obecnie również na DVD. Stale aktualizujemy także założoną fonotekę.

Odznaczenia:
W 2005 roku Koło PTL zostało uhonorowane odznaką BENE MERITUS podczas Uroczystości w Teatrze Stanisławowskim, w Łazienkach Królewskich w Warszawie.
Spośród uhonorowanych członków wyróżniamy:
- jeden – odznaczony odznaką BENE MERITUS
- pięciu – odznaczonych odznaką „ Zasłużonemu – Polskie Towarzystwo Lekarskie”.
- pięćdziesięciu jeden – uhonorowanych „Dyplomami uznania ZG PTL”

Tematy wykładów:
Prof. Leszek Romanowski „Możliwości mikrochirurgii”.
Dr med. Dr med. Jadwiga i Ryszard Krawiec „24 godziny na dobę nie tylko z neurologią”
Dr Ewa Jedlikowska „Utajony niedobór żelaza – objawy kliniczne, laboratoryjne i leczenie”.
Dr Anna Straburzyńska-Lupa „Wybrane zagadnienia z fizjoterapii”.

Planowane wykłady:

  1. na listopad 2006 roku wykład z zakresu historii Polski i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych – przy fortepianie Pani Agata Steczkowska
  2. na grudzień 2006 roku – wykład Profesora Tadeusza Malińskiego z Athens, Ohio, USA „Malarstwo i Medycyna” oraz Wigilia.

Miejsca spotkań:
Luty – aula im. Jana Pawła II przy kościele parafialnym Najświętszego Serca Jezusa w Śremie.
Kwiecień – Dwór Andrzejówka w Mechlinie
Czerwiec – Villa Natura w Dolsku
Wrzesień – Poznański Ośrodek Reumatologiczny Oddział w Błociszewie
Listopad: Muzeum Śremskie
Grudzień – Klub Odlewnika w Śremie
Spotkanie w lutym połączone było z tradycyjnym PODKOZIOŁKIEM, kwietniowe z tradycją wielkanocną, czerwcowe z wielkim grillowaniem.
<< Powrót