Wybierz jezyk Strona glowna Mapa strony Kontakt
Biała Podlaska
Dr med. Paweł Chwaluk
Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział Regionalny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Terebelska 57/65, 21-508 Biała Podlaska;
tel. (83) 342-85-47, 342-85-48
Białystok
Doc. dr hab. med. Wiesław Zarzycki
Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział w Białymstoku
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wew. USK w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok;
tel. (85) 746-82-39, fax. 744-76-11
Bielsko Biała
Dr Agnieszka Gorgoń-Komor
Oddział Beskidzki PTL
ul. Krasińskiego 28
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 822 77 72
Bydgoszcz
Dr n. med. Przemysław Janik
Bydgoskie Towarzystwo Lekarskie
Oddział Regionalny PTL
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
tel. 52 349 33 19
e-mail pjanik@ozzl.org.pl 
Ciechanów
Dr Dariusz Chodkowski,
Ciechanowskie Towarzystwo Lekarskie ,Zarząd Regionalny
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie SPZOZ
ul. Pow. Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów;
tel. (23) 672 32 71

Częstochowa
Dr Beata Zawadowicz 
Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie
ul. Sobieskiego 7a, 42-200 Częstochowa;
tel./fax (34) 324-18-00, 324-76-49
e-mail: beata.zawadowicz@gmail.com
Gdańsk
Prof. dr hab. med. Janusz Siebert
Gdański Uniwersytet Medyczny  
Katedra Medycyny Rodzinnej
ul. Dębinki 2, 80-211 Gdańsk
tel. (58) 349 15 75, fax (58) 349 15 76

Kielce
Dr med. Katarzyna Sobańska
Oddział Kardiologiczny I
ul. Grunwaldzka 45 25-736 Kielce;
tel. (41) 367-15-10
e-mail: ptlkielce@ptl.org.pl
Katowice

Dr n. med. Jerzy Dosiak
adres korespondencyjny:
ul. Gromadzka 57 G
40-771 Katowice
e-mail: ptlkatowice@ptl.org.pl
www: ptlkatowice.radsoftware.pl

tel. 698 026 507Kolo
Dr Piotr Jankowski
Oddział Regionalny PTL w Kole
ul. Tuwima 18
62-600 Koło
tel.kom. +48 601 255 344
Konin
Dr med. Jarosław Lubiatowski,
Zarząd Oddziału PTL,
NZOZ "CENTRUM ORTOPEDII"
ul. Szpitalna 43; 62-500 Konin
tel. (63) 244 - 44 -30
e-mail: ptlkonin@ptl.org.pl
Koszalin
Dr Andrzej Kondaszewski,
Szpital Wojewódzki w Koszalinie im. M. Kopernika
ul. Chałubińskiego 7, 75-531 Koszalin;
tel. (94) 348-84-00; (94) 348-81-51 bezp.
e-mail: ptlkoszalin@ptl.org.pl
Kraków
Prof. dr hab. med. Igor Gościński,
Towarzystwo Lekarskie Krakowskie
Zarząd Oddziału PTL
ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków;
tel. (0-12) 262 82 46, kom. 604 883 506
e-mail:tlk@cm-uj.krakow.pl
www.tlk.cm-uj.krakow.pl
Krosno
Dr med. Henryk Czerwiński,
Podkarpacki Oddział PTL w Krośnie
ul. Mickiewicza 5/2, 38-500 Sanok;
tel. (13) 463-18-35
e-mail: ptlkrosno@ptl.org.pl
Legnica
Dr med. Małgorzata Stec,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,
Oddział Neurologiczny
ul.Iwaszkiewica 5, 59-220 Legnica;
tel.(76) 721-14-83
e-mail: ptllegnica@ptl.org.pl
e-mail: ptllegnica@wp.pl
Łódź
Dr med. Andrzej Frontczak
Centrum Doskonalenia Medycznego
ul. Kopcińskiego 20
90-153 Łódź
Tel. (042) 656-21-81; fax. (042) 678- 60- 41
e-mail: ptllodz@ptl.org.pl
Lubin
Dr. n. med. Artur Kwaśniewski,
Szpital im. J. Jonstona
ul. Bema 5, 59-300 Lubin; tel. (0-76) 846-03-00; (0-76) 846-14-00 w. 511
e-mail: ptllubin@ptl.org.pl
Lublin
Prof. dr hab. med. Piotr Paluszkiewicz
Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
ul. Biernackiego 9, 20-089 Lublin
tel. (081) 740-26-88; (081) 740-90-67
e-mail: ptllublin@ptl.org.pl
Nowy Sącz
Dr med. Ewa Garbacz,
Sam. Publ. ZOZ Nowy Sącz
Oddział Pediatryczny, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz
tel. (0-18) 443-66-94
e-mail: ptlnowysacz@ptl.org.pl
Olsztyn
Dr Ewa Zakrzewska
Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział Regionalny w Olsztynie
ul. Żołnierska 16c, 10-561 Olsztyn;
tel. 89 539 19 29; 89 523 60 61 , fax 89 534 44 83
e-mail: ptlolsztyn@ptl.org.pl
Ostrołęka
Dr Maria Kapuśniak
Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddz. Regionalny w Ostrołęce
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Sienkiewicza 64, 07-400 Ostrołęka;
tel. (0-29) 765-12-42,765-13-19; fax. (0-29) 765-13-63
e-mail: ptlostroleka@ptl.org.pl
Piotrków Trybunalski
Dr med. Grażyna Motylska 
Oddział Wewnętrzny Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego
ul. Rakowska 15 , 97-300 Piotrków Trybunalski;
tel. (0-44) 648-04-36, 648-03-00;
tel. (0-44) 648-04-14 Oddz.; (0-44) 648-03-00
e-mail: ptlpiotrkowtrybunalski@ptl.org.pl
Płock
Dr med. Jacek Zieleniewski
Zarząd Oddziału PTL
Oddział Nefrologii,
ul. Medyczna 19, 09-400 Płock;
tel. (0-24) 364-61-64, 364-61-67
kom. 0-601 24 70 31
e-mail: ptl@ptlplock.pl 
Poznań
Prof. dr hab. med. Krzysztof Linke,
P.T.L. Oddział Wielkopolski
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Człowieka.
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań;
tel. (0-61) 869-13-43
tel. bezp. 853-16-03
e-mail: ptlpoznan@ptl.org.pl
Radom
Dr Jacek Burski, 
Radomski Szpital Specjalistyczny, Oddział Wewn.
ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom;
tel. (0-48) 361-51-00,
kom. 0-602 351-125
e-mail: ptlradom@ptl.org.pl
Rzeszów
Dr Alfred Micał
ul. Dekerta 2

35-030 Rzeszów

tel. 717 77 17 lub 23
Sieradz
Dr med. Mirosław Kroczak,
Woj. Szpital Zespolony, Oddz. Chorób Wewn.
ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz;
tel. (0-43) 82-75-771 w. 405, 425
e-mail: ptlsieradz@ptl.org.pl
Skierniewice
Dr Anna Tokarzewska
Zarząd Oddziału PTL
ul. Marii Curie – Skłodowskiej 157 d , 96-100 Skierniewice;
tel. (0-46) 834 08 57
e-mail: ptlskierniewice@ptl.org.pl
Słupsk
Dr med. Wojciech Homenda
Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział Regionalny,
Szpital Wojewódzki
ul. Kopernika 28, 76-200 Słupsk
tel. ( 0-59) 842-84-81
e-mail: ptlslupsk@ptl.org.pl
Szczecin
Dr med. Roman Milkiewicz
Zarząd Oddziału PTL
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
71-332 Sczecin;
tel. 091 433 75 02
e-mail: ptlszczecin@ptl.org.pl
Tarnów
Dr med. Antoni Sydor,
Szpital Wojewódzki
ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów;
tel. (0-14) 631-55-50, (0-14) 631-54-40
centrala 621-25-10, 626-95-15 wew. 550, 221
e-mail: ptltarnow@ptl.org.pl
Toruń
Dr med. Janusz Czarnecki
Wojew.Szpital Dziecięcy,
ul. Konstytucji 3-go Maja 42, 87-100 Toruń;
tel. (0-56) 645-54-12
e-mail: ptltorun@ptl.org.pl
Wałbrzych
Dr med. Wiktor Jaremko,
Wojewódzki Szpital im. Dr Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych;
tel. (0-74) 648-96-13
e-mail: ptlwalbrzych@ptl.org.pl
Warszawa
Prof. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz,
Towarzystwo Lekarskie Warszawskie Oddział Stołeczny PTL,
ul. Raszyńska 54, 02-033 Warszawa
tel./fax (0-22) 822 23 42; 823 96 82; 823 96 83
e-mail: ptlwarszawa@ptl.org.pl
e-mail: tlw@onet.pl
www.tlw.waw.pl
Warszawa
Dr Andrzej Ignaciuk
Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti Aging-Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział w Warszawie,
Al. Ujazdowskie 22
00-478 Warszawa
tel.: (22) 628 58 21
www.ptmeiaa.pl

e-mail.: medycyna.estetyczna@wp.pl
Wrocław
Prof. dr hab. med. Marian Gabryś
PTL Oddział we Wrocławiu
I Katedra i Klinika Ginekologii AM we Wrocławiu;
Ul. Chałubińskiego 3, 50-368 Wrocław
tel. (0-71) 784-23-47, 327-09-43; 327-09-44
e-mail: ptlwroclaw@ptl.org.pl