Wybierz jezyk Strona glowna Mapa strony Kontakt

Sekcja Ekologiczna

Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego została założona z inicjatywy Dr n. med. Edwarda Mroczkowskiego w 1990 roku. 18 października 1990 roku odbył się Zebranie Założycielskie w Klubie Lekarza w Warszawie. Przewodniczącą Sekcji została Prof. dr hab. med. Irena Norska-Borówka (Zabrze), pierwszym vice-przewodniczącym Dr n. med. Edward Mroczkowski (Warszawa), drugim vice-przewodniczącym Dr hab. med. Janina Stapińska (Kraków), sekretarzem Dr n. med. Joanna Kasznia-Kocot (Mysłowice) a skarbnikiem – Dr n. med. Anna Reyska-Jakubowska (Warszawa). Nazwę „Sekcja Ekologiczna PTL” przyjęto po konsultacji z Profesorem dr hab. Napoleonem Wolańskim, kierownikiem Zakładu Ekologii Człowieka Instytutu Ekologii PAN.

Zakres zainteresowań Sekcji obejmuje szeroko pojętą ekologię człowieka ze szczególnym uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań zdrowia i choroby. Sekcja promuje wyniki prac oryginalnych oraz prowadzi działalność edukacyjną wśród lekarzy i studentów medycyny. Podejmuje współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz organizacjami specjalizującymi się w problematyce ekologii człowieka. 

Przez ponad 20 lat Sekcja zorganizowała wiele spotkań o charakterze naukowym i popularyzatorskim w Polsce i za granicą (m.in. czynny udział w corocznych Kongresach EKOMED w Tarnowie). Od roku 1992 zajmowała się wydawaniem kwartalnika „Problemy Lekarskie”. Na prośbę Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zgłoszono uwagi do opiniowanego „Programu wykonawczego do polityki ekologicznej państwa 2000 roku". Członkowie Sekcji reprezentują Polskie Towarzystwo Lekarskie na konferencjach krajowych i międzynarodowych.


Prezes: dr n. med. Edward Mroczkowski
ul. Grzegorzewska 6/78
02-777 Warszawa
22 643 22 74, e-mail:
emsmroczkowski[małpa]gmail.com

Wiceprezes: dr n. med. Michał Skoczylas
Członek Oddziału PTL w Szczecinie
e-mail: emes[małpa]e-post.pl


<< Powrót